Çevre ve İş Sağlığı Politikalarımız

Hayalim-Mobilya-11

Çevre Politikamız

Mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmamız, bölgesel rekabet ortamında ve küreselleşen dünyada, yenilikçi ve çevreye saygılı bir kuruluş olarak çalışmaktadır. Bu amaçla; doğal kaynak tüketimini rasyonel kullanmak, çevreyi kirletici unsurları ve çevresel atıklarımızı sürekli takip ederek, yasal kanun ve mevzuatlar dahilinde sürekli iyileştirme felsefesi ile çalışmak, bütün faaliyetlerimizi dökümante etmek ve toplumumuzla paylaşmak temel çevre politikamızdır.

 

 

 

 

Hayalim-Mobilya-3

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikamız
“Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmak bireyin vazgeçilmez hakkıdır” felsefesinden hareketle, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası aşağıdaki esaslardan oluşmaktadır.

Çalışanlarımıza daha sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlayabilmek için işletmenin tamamında risk analiz çalışmaları yaparak riskleri en alt düzeye indirgemeyi,

İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları ile ilgili sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmayı,

Tüm çalışanların bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermeyi,

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatlarına ve ilgili yasalara göre hareket etmeyi,

İşletme sınırlarımız içerisinde, tedarikçi ve taşeronlarımızı da yukarıdaki esaslar çerçevesinde yönlendirmeyi beyan ve taahhüt ediyoruz.